O nama

O nama

BEOKRAN D.O.O. je preduzeće koje se bavi iznajmljivanjem autodizalica. Poslujemo po međunarodno priznatom standardu ISO 9001:2008.

Naše usluge i autodizalice su najvišeg kvaliteta koje prate svi neophodni atesti i sertifikati. Stalnom razmenom informacija i novim unapređenjima utičemo na poboljšanje kvaliteta i bezbednosti svih naših usluga.

U stalnoj smo komunikaciji sa eksternim zainteresovanim stranama u cilju povećanja zadovoljstva krajnjih korisnika. Jedino smo od retkih preduzeća koje poseduju godišnju Polisu osiguranja od odgovornosti za štetu počinjenu trećim licima, a koju smo dobili na osnovu kvalitetnog voznog parka i uspešno odrađenih poslova.

Politika kvaliteta

“BEOKRAN DOO“ je preduzeće koje se uspešno bavi iznajmljivanjem autodizalica i ima za cilj da bude lider u regionu sa željom da osvoji nova tržišta i očuva postojeća.

Da bismo ovu nameru i ostvarili potrebno je da budemo prepoznatljivi po visokom kvalitetu i bezbednosti naših usluga. To možemo postići samo poštovanjem međunarodno priznatih standarda Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008.

Ove standarde primenjujemo na sve aktivnosti našeg preduzeća počev od komunikacije sa klijentima, nabavke rezervnih delova i opreme, procesa pružanja usluga. Stalnom razmenom informacija i novim unapređenjima utičemo na poboljšanje kvaliteta i bezbednosti svih naših usluga. U stalnoj smo komunikaciji sa eksternim zainteresovanim stranama u cilju povećanja zadovoljstva krajnjih korisnika. Naše usluge i autodizalice su najvišeg kvaliteta koje prate svi neophodni atesti i sertifikati.

Politika kvaliteta preduzeća „BEOKRAN“ DOO zasnovana je na sledećim principima:
• Zaposleni su jedan od osnovnih oslonaca našeg razvoja.

• Sistem upravljanja, dokumentovan i usklađen sa standardom ISO 9001:2008, omogućava efikasnije odvijanje procesa rada u svim domenima i stvara uslove za stalna poboljšanja.

• Domaćinski odnos u poslovanju omogućava racionalizaciju troškova, bez narušavanja kvaliteta usluga.

• Usluge preduzeća BEOKRAN ne ugrožavaju bezbednost korisnika i životnu sredinu.

• Poverenje korisnika zasnovano je na kvalitetnoj usluzi, koja se izvršava prema zahtevima i potrebama tržišta, međunarodnim tehničkim standardima i propisima.

• Sa korisnicima gradimo korektne odnose poštujući specifične zahteve i ugovorene rokove izvođenja usluga.

• Uključivanje preduzeća u sportske, kulturne i humanitarne manifestacije predstavlja doprinos boljem životu šire društvene zajednice.