O nama

Beokran je porodična kompanija koja se više od 15 godina uspešno bavi pružanjem usluga autodizalica i transportom, sa ciljem da nadje najbolje rešenje za svaki posao. Poslujemo po međunarodno priznatom standardu ISO 9001:2008.

Stub našeg uspeha je besprekorni vozni park kojim upravlja tim stručnjaka sa dugim radnim iskustvom. Uspeh Beokrana ne ogleda se samo u novim vozilima – koja su manje podložna kvarovima, već i u sveobuhvatnoj usluzi i stručnim savetima prilikom izvodjenja svih radova.

Nastojimo da ostvarimo i očuvamo veze sa našim klijentima kroz stalno unapredjivanje kvaliteta i bezbednosti naših usluga. Posedujemo godišnju Polisu osiguranja od odgovornosti za štetu počinjenu trećim licima, koju smo dobili na osnovu kvalitetnog voznog parka i uspešno odrađenih poslova.

PDV podaci

Beokran DOO

 • Šifra delatnosti: 4399
 • PIB: 104424020
 • Ovlašćeno lice: Karanović Goran
 • Matični broj: 20133406

Sedište:

 • Mesto: Beograd
 • Opština: Vračar
 • Ulica i broj: Tome Maksimovića 9

Kontakt:

 • Telefon: +381 63 357 308
 • Telefon: +381 11 30 86 420
 • Fax: +381 11 30 86 420
 • E-mail: info@beokran.com

Tekući račun:

 • Komercijalna banka AD: 205-107662-15
 • OTP banka: 325-9500500004647-29
 • ProCredit Bank: 220-140892-4

Obveznik PDV-a: Da

Odgovorne osobe

Goran Karanović

Direktor

Telefon: +381 63 357-308
e-mail: info@beokran.com

Jelena Mijatović

Administracija i finansije

Telefon: +381 63 357-804
e-mail: finansije@beokran.com

Dražen Trivić

Telefon: +381 63 357 381
e-mail: drazentrivic@beokran.com

Rajko Ilijašević

Šef voznog parka

Telefon: +381 63 357 381
e-mail: rajko@beokran.com

Potvrda o izvršenom evidentiranju

Za štampanje potvrde

kliknite bilo gde u ovom polju.

Politika kvaliteta

 

   excellent sme sertifikat

Naše usluge i autodizalice su najvišeg kvaliteta koji potvrdjuju svi neophodni atesti i sertifikati.

Stalnim unapređenjima i poštovanjem međunarodno priznatih standarda Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 utičemo na poboljšanje kvaliteta i bezbednosti svih naših usluga.

Ove standarde primenjujemo na sve aktivnosti našeg preduzeća počev od komunikacije sa klijentima, nabavke rezervnih delova i opreme, procesa pružanja usluga.

9

Naši zaposleni su bitni

Zaposleni su jedan od osnovnih oslonaca našeg razvoja.

9

Bezbednost

Usluge preduzeća BEOKRAN ne ugrožavaju bezbednost korisnika i životnu sredinu.
9

Poverenje

Poverenje korisnika zasnovano je na kvalitetnoj usluzi, koja se izvršava prema zahtevima i potrebama tržišta, međunarodnim tehničkim standardima i propisima.
9

Brinemo o društvu

Uključivanje preduzeća u sportske, kulturne i humanitarne manifestacije predstavlja doprinos boljem životu šire društvene zajednice.

9

Domaćinski odnos

Domaćinski odnos u poslovanju omogućava racionalizaciju troškova, bez narušavanja kvaliteta usluga.
9

Poštujemo rokove

Sa korisnicima gradimo korektne odnose poštujući specifične zahteve i ugovorene rokove izvođenja usluga.
9

Usklađenost sa standardima

Sistem upravljanja, dokumentovan i usklađen sa standardom ISO 9001:2008, omogućava efikasnije odvijanje procesa rada u svim domenima i stvara uslove za stalna poboljšanja.

Adresa: Tome Maksimovića 9, 11050 Beograd

+381 11 30 86 420

+381 63 357 308

office@beokran.com

info@beokran.com

Call Now Button